2022 Drzwi Otwarte

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego (logo), który powinien składać się z dwóch, mogących funkcjonować niezależenie, emblematów szkół: „Gimnazjum nr 3” oraz „II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka”, wchodzących w skład „Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu”, które po połączeniu dadzą spójne logo Szkoły,

Czytaj więcej...


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki