TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 

LP.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu.

od 4 maja 2017r. (czwartek)

do 9 czerwca 2017r. (piątek)

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 czerwca 2017r. (piątek)

do 27 czerwca 2017r. (wtorek)

3.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29 czerwca 2017r. (czwartek)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych i listy Kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 30 czerwca 2017r. (piątek)

do godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10 lipca 2017r. (poniedziałek)

do godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO w Elblągu lub informacji o liczbie wolnych miejsc wolnych miejsc.

do 11 lipca 2017r. (wtorek)

do godz. 14.00

7.

Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Kuratorium Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12 lipca 2017r. (środa)

do godz. 12.00

 

Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2017/2018 są zgodne z Zarządzeniem nr 4/2016 Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017r.

 

Pobierz PDF


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki