Natalia Milusz, uczennica klasy 2c LO w grudniu 2017r. zdobyła I miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i awansowała do etapu wojewódzkiego tego Konkursu. Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest przeprowadzenie akcji prozdrowotnej. Natalia postanowiła poświęcić się tematyce odżywiania osób starszych. Stwierdziła, że dużo się mówi o zdrowym odżywianiu dzieci, młodzieży, ludzi młodych i aktywnych. Jednak również ludzie starsi potrzebują wsparcia, pomocy w tej dziedzinie, a dzięki temu mogą osiągnąć wymierne korzyści prozdrowotne.
Jako miejsce swojej akcji Natalia wybrała Dom Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135, prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

Dom Dom Dziennego Pobytu to miejsce, które zapewnia wsparcie osobom samotnym lub żyjącym w rodzinach, które ze względu na wiek, choroby lub z innych przyczyn losowych, wymagają pomocy. Dzieci seniorów często nie mają czasu, nieraz możliwości, by osobiście zająć się rodzicami. Oddawanie ich na dzień do tego typu placówek jest dla Seniorów szansą na uniknięcie samotności. Mogą w nich liczyć nie tylko na zagospodarowanie czasu w ciągu dnia i możliwość spotykania się z rówieśnikami, ale też na ciepły posiłek, pomoc pracowników w załatwieniu spraw osobistych czy urzędowych, ale też na uzupełnienie swojej wiedzy, bo czas edukacji formalnej jest niestety, dawno poza nimi.


Natalia postanowiła takiej właśnie grupie Osób zaprezentować swoja wiedzę z zakresu odżywiania. Ponieważ jest uczennicą klasy o profilu biologiczno – chemicznym, pasjonuje się wpływem stylu życia na zdrowie człowieka, przygotowała bardzo ciekawą prezentację o zdrowym odżywianiu Seniorów, którą przedstawiła w Dom Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Elblągu. Słuchacze byli zauroczeni Jej wiedzą, przystępnym sposobem przekazania najważniejszych kwestii i z pewnością zapamiętają to spotkanie z naszą licealistką na zawsze.


Prezentacja Natalii została złożona w archiwum szkolnej biblioteki i za naszym pośrednictwem Natalia apeluje do swoich kolegów i koleżanek, by wiedzę o właściwym odżywianiu Osób starszych przekazali swoim Babciom, Dziadkom i innym Seniorom, bo jak twierdzi Natalia „O naszym Człowieczeństwie świadczy nasz stosunek do Osób starszych i samotnych....“
Natalia, dziękujemy, że zwróciłaś naszą uwage na tak ważna sprawę...

 

Oprac. Hanna Pietras


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki