Jubileusz 15-lecia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości i XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Najlepszy Produkt i Usługę były okazją do wręczenia nagród i wyróżnień-statuetek i dyplomów-laureatom tegorocznej ich edycji podczas Gali Jakości, która miała miejsce w Olsztynie 10 czerwca 2015r.
Nagroda Jakości przyznawana jest firmom, urzędom, instytucjom i placówkom edukacyjnym w czterech kategoriach: organizacja produkcyjna, organizacja produkcyjno-usługowa, organizacja usługowa, organizacja edukacyjna.
ZSO nr 2 z Elbląga zostało wyróżnione za doskonałość zarządzania, a to się wiąże z dobrymi tradycjami szkoły, z wysokimi kwalifikacjami szkolnej kadry, z właściwym kierownictwem, umiejętnościami dyrekcji i grona pedagogicznego, które posiadają sukcesy i doświadczenie. Dyrektor szkoły pełni swoją funkcję 6 lat, co procentuje wysokimi osiągnięciami. ZSO nr 2 w Elblągu (Gimnazjum nr 3 i II LO) jest szkołą sukcesu. Z uwagi na wyniki i osiągnięcia Gimnazjum nr 3 w województwie szczyci się tytułem Złotego Gimnazjum. Wyniki maturalne uzyskane przez II LO kwalifikują je jako najlepszą szkołę w Elblągu i jedną z dziesięciu najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim, a wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych daje II LO tytuł Srebrnego Liceum. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, realizuje międzynarodowe programy edukacyjne Comenius, Erasmus, uczestniczy w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i zalicza się do ogólnopolskiego grona Szkół Talentów. Jak dotąd jest jedyną organizacją edukacyjną i jedną z nielicznych organizacji na terenie miasta, które mogą poszczycić się Nagrodą Jakości.

Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości poza ZSO nr 2 otrzymało 16 organizacji, co pozwoliło Marszałkowi Województwa Gustawowi Brzezin na stwierdzenie, że są one „liderami zarządzania, budującymi swoją przewagę na rynku, lub w działalności publicznej poprzez wysokie standardy działania, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz potencjał swojej kadry.” Wyraził też przekonanie, że „dbałość o ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy, a także dobry klimat współpracy z otoczeniem” mobilizują organizacje do wspaniałych wyników.
Nagroda w konkursie Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości jest najbardziej prestiżową nagrodą w województwie, a najważniejszym jej aspektem jest funkcja promocyjna, gdyż kryteria Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości mogą służyć jako wytyczne dla doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość w każdej organizacji. Jest to pierwszy z konkursów projakościowych samorządu województwa, organizowany przy wsparciu Polskiej Nagrody Jakości. Sekretarz tej ostatniej- Mirosław Recha wyraził słowa uznania uczestnikom konkursu za wkład ich pracy, dzięki której idee światowych rozwiązań nowoczesnego zarządzania trafiają do Warmii i Mazur. „W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ukierunkowanej na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, także z zakresu organizacji i zarządzania, polityka projakościowa zyska na znaczeniu”– według Marszałka województwa- , w związku z czym warmińsko- mazurskie organizacje będą mogły sięgnąć również po Europejską Nagrodę Jakości.
Wypada pogratulować ZSO nr 2 osiągnięcia i życzyć dalszych sukcesów, zdobywania kolejnych laurów za pielęgnowanie kultury jakości wewnątrz organizacji, dziękując za wkład w rozwój otoczenia, a także doskonalenie życia społeczeństwa zarówno materialnego, jak i duchowego. Organizacje produkcyjne, usługowe i placówki edukacyjne jak ZSO nr 2 podnoszą jakość funkcjonowania regionu, w którym warto żyć, uczyć się i pracować, który staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości określa wymagania nowoczesnego zarządzania organizacją i jest ważnym elementem integracji z Unią Europejską. Cieszy więc fakt, że elbląska szkoła została tak wysoko oceniona.

 

Dorota Radomska

Rzecznik prasowy II LO


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki