2021 22 profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, z możliwością wyboru od klasy drugiej trzeciego przedmiotu spośród: języka angielskiego, matematyki, fizyki

Przedmioty uzupełniające: język angielski w medycynie, ratownictwo medyczne, toksykologia (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, ochrony przyrody, ekologii oraz obrońców fauny i flory.

Swoje zainteresowania z zakresu biologii i chemii rozwiniesz w bardzo przyjaznej atmosferze podczas ciekawych lekcji, praktycznych warsztatów, zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Tradycją szkoły jest współpraca dydaktyczna z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz instytucjami wspierającymi oświatę, w tym bardzo ciekawa współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w ramach „Spotkania z medycyną”.

Czytaj więcej...

2021 22 profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: język polski,  język angielski, biologia,

Przedmioty uzupełniające: psychologia, współczesne media (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do pasjonatów nauk humanistycznych i przyrodniczych, które są kluczem do rozumienia otaczającego nas świata. Tu znajdziesz przestrzeń do zgłębienia wiedzy o człowieku w różnych aspektach oraz inspiracji do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez ciekawe lektury, wymianę myśli i poglądów, dyskusję o świecie natury i kulturze. Podmiotem twoich doświadczeń edukacyjnych będzie przede wszystkim człowiek, jego działanie i twórczość oraz rozpoznawanie tajemnic świata materialnego i niematerialnego.

Czytaj więcej...

2021 22 profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, z możliwością wyboru od klasy drugiej trzeciego przedmiotu spośród: języka angielskiego, matematyki, fizyki

Przedmioty uzupełniające: język angielski w medycynie, ratownictwo medyczne, toksykologia (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, ochrony przyrody, ekologii oraz obrońców fauny i flory.

Swoje zainteresowania z zakresu biologii i chemii rozwiniesz w bardzo przyjaznej atmosferze podczas ciekawych lekcji, praktycznych warsztatów, zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Tradycją szkoły jest współpraca dydaktyczna z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz instytucjami wspierającymi oświatę, w tym bardzo ciekawa współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w ramach „Spotkania z medycyną”.

Czytaj więcej...

2021 22 profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, WOS lub historia (do wyboru od 2 klasy)

Przedmioty uzupełniające: prawoznawstwo, psychologia, retoryka, współczesne media (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

Nauka w tej klasie to przestrzeń wymiany myśli i poglądów, miejsce dyskusji o kulturze i świecie współczesnym, możliwość zgłębienia wiedzy o człowieku oraz silna inspiracja do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez lektury, rozmowy, peregrynacje teatralne, udział w spotkaniach autorskich wydarzeniach filmowych i artystycznych. Przedmiotem badań nauk humanistycznych jest bowiem człowiek i jego twórczość, wiedza ta natomiast jest kluczem do rozumienia otaczającego nas świata.

Czytaj więcej...

Epidemia przeszkodziła nam w corocznych spotkaniach z Ósmoklasistami.

Zapraszamy, wobec tego do obejrzenia filmu, który mamy nadzieję, zachęci Cię do wyboru naszej szkoły.

 I Ty możesz zostać Jagiellończykiem. Spełniaj ambicje i marzenia w II LO.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

17 maja 2021r. (poniedziałek) –

21 czerwca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie

do oddziału dwujęzycznego.

17 maja 2021 r. (poniedziałek) –

31 maja 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

25 czerwca 2021r. (piątek) -

14 lipca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - 8 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 13:30

II termin - 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz. 10:00

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - do 17 czerwca 2021r.;

II termin - do 9 lipca 2021r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

22 lipca 2021r. (czwartek)

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

23 lipca 2021r. (piątek) –

30 lipca 2021r. do godz. 15.00

(piątek)

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Elblągu

2 sierpnia 2021r. (poniedziałek)

do godz. 14.00

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji są zgodne z terminami ustalonymi i ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

angielska polkaKlasa dwujęzyczna. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Co dwujęzyczność oznacza w praktyce? Wcale nie to, że musisz już na starcie być biegły w języku angielskim jak sama królowa Elżbieta II. Na początek wystarczy, że umiesz się komunikować. Lekcje języka angielskiego mają Cię dopiero przygotować do matury na poziomie dwujęzycznym, której wcale nie musisz wybrać. Zerknij, co Twoi starsi koledzy mają na ten temat do powiedzenia.

 

Marta Kuchnicka z klasy 1d mówi, że najważniejsze w nauce języka obcego jest obcowanie z nim, słuchanie oraz prowadzenie rozmów. Klasa o profilu dwujęzycznym to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozbyć się bariery językowej. Lekcje w języku angielskim oprócz merytorycznej wiedzy z zakresu historii, WOS-u, czy geografii, niosą ze sobą również wzbogacenie słownictwa. I to wszystko w przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Test kompetencji językowych w terminie 25.06.2020r. odbędzie się o godz. 10.00 (gabinet będzie podany przy wejściu do szkoły).

Prosimy o przyjście na egzamin ze swoimi przyborami do pisania, w maseczkach ochronnych oraz rękawicach jednorazowych.

W dniu tym DOSTARCZAMY WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W FORMIE PAPIEROWEJ podpisane we wskazanych miejscach przez kandydata i rodziców.

Epidemia przeszkodziła nam w corocznych spotkaniach z Ósmoklasistami.

Zapraszamy, wobec tego do obejrzenia filmu, który mamy nadzieję, zachęci Cię do wyboru naszej szkoły.

 I Ty możesz zostać Jagiellończykiem. Spełniaj ambicje i marzenia w II LO.

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki